Hahn Gas spring Ty 40mm F 3000N

GAS SPRING TO CHỊU TẢI LÊN MAX 500KG = 5000N
HAHN GAS SPRING - MADE IN GERMANY
TY 20MM , TUBE 40MM .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *