Hahn gas spring G80250M8500KN-819 500N

Hahn gas spring G80250M8500KN-819 500N

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com 888 |

Gas spring Hahn dài 260mm , F 500N ( 50kg ) , stroke 80mm , Size 8/19 mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *