Hahn gas spring 50N – Gas spring cho máy kiểm tra nguyên tố Vàng

Hahn gas spring 50N - 5kg - chuyên dụng máy kiểm tra nguyên tố vàng

Hahn gas spring 50N - Hành trình 80mm , dài 214mm , F 50N . Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com 888 |