CABINET GAS STRUTS Ball Socket & Eyelets

Gas Struts with BALL SOCKET-EYELET end fittings

Gas Struts with BALL SOCKET-EYELET end fittings

Đây là loại Gas spring dùng cho nội thất ( tủ , giường , kệ bếp ..)
VND 9888
000
Monthly
 • 0849RX LIFT-O-MAT ONLY, SUIT CABINET, 247mm 50N Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 50
 • 6278SA LIFT-O-MAT Furn 247mm 50N with fittings Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 50
 • 1049RR LIFT-O-MAT ONLY SUIT CABINET 247mm 60N Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 60
 • 6279SW LIFT-O-MAT Furn 247mm 60N with fittings Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 60
 • 6281SC LIFT-O-MAT Furn 247mm 80N with fittings Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 80
 • 3213QM LIFT-O-MAT ONLY SUIT CABINET 247mm 80N Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 80
 • 6282SY LIFT-O-MAT Furn 247mm 100N with fittings Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 100
 • 1058RQ LIFT-O-MAT ONLY SUIT CABINET 247mm 100N Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 100
 • 1059RL LIFT-O-MAT ONLY SUIT CABINET 247mm 120N Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 120
 • 6283ST LIFT-O-MAT Furn 247mm 120N with fittings Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 120
 • 6284SO LIFT-O-MAT Furn 247mm 140N with fittings Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 140
 • 1061RS LIFT-O-MAT ONLY SUIT CABINET 247mm 140N Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 140
 • 6285SJ LIFT-O-MAT Furn 247mm 160N with fittings Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 160
 • 1043RU LIFT-O-MAT ONLY SUIT CABINET 247mm 160N Extended Length: 247 Stroke Length: 90 Newton Force : 160
Popular

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *